ניהול ופיקוח פרויקטים בבניה

ליווי הפרויקט עבור מזמין העבודה מהתנעת התכנון עד השלמת ביצוע הפרויקט ומסירתו למזמין העבודה.

קרא עוד

חוות דעת תכנוניות

בקרה ומתן דגשים והמלצות לפרויקט שנמצא בתכנון או לקראת הפצת מכרז קבלנים, למטרת שיפור איכות הפרויקט, ללא ניהול מתמשך.

קרא עוד

ליווי דיירים בפרויקטים של תמ"א 38

פיקוח דיירים העומדים להתקשר עם יזם לביצוע פרויקט של חיזוק ותוספת בניה או הריסה ובניה חדשה.

קרא עוד

ליווי יזמות

לאור הידע שלנו בהיבטים ההנדסיים, התכנוניים והמסחריים אנו נותנים ליווי היקפי לבעלי קרקע או יזמים בשלב התנעת הפרויקטים בין אם לקראת מכירה באופן מיידי או קידום התכנון הראשוני עד מכירת הפרויקט, הכנסת שותפים, משקיעים וכו'.

קרא עוד