ליווי ייזמות נדל"ן

לאור הידע שלנו בהיבטים ההנדסיים, התכנוניים והמסחריים אנו נותנים שירותי ליווי ייזמות נדל"ן באופן היקפי לבעלי קרקע או יזמים בשלב התנעת הפרויקטים בין אם לקראת מכירה באופן מיידי או קידום התכנון הראשוני עד מכירת הפרויקט, הכנסת שותפים, משקיעים וכו'.

  • בדיקות זכויות בניה
  • תכנון אדריכלי ראשוני והצגת חלופות תכנון
  • בדיקות כלכליות
  • מיפוי סיכונים וחוות דעת בהיבטים הנדסיים, מסחריים, ותכנוניים
  • חיבור לאנשי מקצוע –שמאים, עורכי דין, קבלנים, משקיעים
  • קידום הפרויקט וניהול הפרויקט