ניהול פרויקטים פיקוח בניה

ניהול פרויקטים פיקוח בניה עבור מזמין העבודה מהתנעת התכנון עד השלמת ביצוע הפרויקט ומסירתו למזמין העבודה.

ניהול פרויקטים בבניה ופיקוח לפי לוג ניהול פרויקטים:

 • בניית פרוגראמה לביצוע הפרויקט כולל המלצות מסחריות. תיאום ציפיות בנושאי לוחות זמנים לתכנון, רישוי, מכרזי קבלנים, ביצוע הפרויקט. תיאום ציפיות לנושא ניהול התכנון ופיקוח על הביצוע.
 • הסכמי תכנון והכנת תקציב תכנון. המלצה על מתכננים לפי תחומי תכנון, השוואה בין מתכננים על בסיס הצעות מחיר, רמת שירות ומקצועיות.
 • ניהול ותיאום התכנון תוך שיפור התכנון המוצע. התאמה לצרכים השיווקיים והכוונה של התכנון בהתאם לתקציב הביצוע, היתכנות הנדסית, ומשמעויות כלכליות.
 • בקרת תכנון מבוססת על ניסיון בתכנון אדריכלי. מניעת בעיות משפטיות ותביעות עתידיות, וקיצור זמן הכנת התכניות לביצוע בשיתוף פעולה עם האדריכלים.
 • קידום וקיצור זמן קבלת היתרי בניה. מיפוי תהליכי הרישוי ועבודה במקביל על מכרז הקבלנים ועל היתר הבניה.
 • הכנת אומדן תקציבי/כתבי כמויות.
 • השוואת הצעות קבלנים.
 • הפקה ועריכת מפרטים טכניים.
 • הכנה והפצת מכרזי קבלנים איכותיים. מניעת חריגים בביצוע וטענות עתידיות לליקויים בתמחור מכרז הקבלנים. הפניית האנרגיות של המפקח על הביצוע לפיקוח על איכות הביצוע במקום למו"מ בדיעבד על הסכם הקבלן.
 • אחריות תקציבית.
 • ניהול לוחות זמנים.
 • קיום ישיבות תאום (סטטוס) ועדכון שוטף של המזמין.
 • סיוע בבחירת קבלן מבצע ומו"מ מול הקבלן. מעבר עם הקבלן המבצע על חומר הסכם הקבלן והפחתת עלויות ביצוע ללא פגיעה ברמת הפרויקט.
 • פיקוח צמוד ברמה יומיומית ע"י צוות פיקוח מנוסה המורכב ממהנדסים ואדריכלים עם רקע בביצוע פרויקטים.
 • סיוע בפתרון בעיות בביצוע.
 • ניהול ובדיקת יומני עבודה.
 • ניהול פיקוח עליון – ניהול יועצים.
 • בקרה ואישור חשבונות קבלן.
 • סיוע לקבלן בהוצאת טופס 4.
 • קבלת גמר העבודות. דוחות טרום מסירה ודוחות מסירה למזמין העבודה.