ליווי דיירים בפרויקטים של תמ"א 38

פיקוח וליווי דיירים העומדים להתקשר עם יזם לביצוע פרויקט של חיזוק ותוספת בניה לפי תמ"א 38 או הריסה ובניה חדשה.

ההיכרות היסודית שלנו בתכנון וניהול פרויקטים של תמ"א 38 מאפשרים לנו לתת ליווי אובייקטיבי ומבוסס לדיירים, ולספק להם שקט נפשי ובטחון בהתקשרות מול יזמים, וכן להפחית את החשדנות המובנית ביחסים בין הדיירים ליזמים במהלך ההתקשרות וביצוע הפרויקט.

היזמים נהנים מתקשורת משופרת מול הדיירים ומקיצור של משך המו"מ בזכות ההתמקדות במהות העסקה, כולל הבהרות בנושאי סטנדרטים וחומרי גמר, מפרטים טכניים, מניעת הפתעות תכנוניות ושינויים בשלב מאוחר.

ליווי דיירים בפרויקטים של תמ"א 38 דורש תקשורת עניינית ומקצועית ויכולת לייצר דיאלוג יעיל בין בעלי דירות ובין יזמים, על כל המורכבות המובנית בזמן ההתקשרות ולאחר מכן בזמן הפיקוח על הביצוע.הדיירים מקבלים בטחון שהתוצאה הסופית תהיה לפי הציפיות שלהם והדירה שבבעלותם תעלה באיכותה על המצב הקיים בצורה אופטימלית.

  • חוות דעת על הצעות של יזמים בהיבטים המסחריים כולל הצעות לשיפור על בסיס ההצעות הקיימות
  • ליווי והכוונה בנושאים המסחריים, התכנוניים, הרישוי ולוחות הזמנים הצפויים. תיאום ציפיות בין בעלי הדירות ליזם
  • בקרה על תכניות ראשוניות בהיבטים המסחריים והתכנוניים
  • בקרה על תכניות להיתר
  • בקרה על תכנון לביצוע והשוואה להסכם
  • פיקוח מטעם הדיירים על איכות הביצוע, לוחות הזמנים
  • בקרה על חומרי הגמר בהתאם להסכם עם היזם
  • הכנת דוחות טרום מסירה
  • ליווי קבלת הדירות עם הדיירים