אגם מגוון ביולוגי

ניהול פרויקט פיקוח , פארק אריאל שרון

אגם מגוון ביולוגי

גשר הולכי רגל

ניהול ופיקוח בפרויקט גשר הולכי רגל, פארק אריאל שרון

גשר הולכי רגל

המרכז לנחלי ישראל - מרכז מבקרים

המרכז לנחלי ישראל - מרכז מבקרים

בינוי מבני ציבור אגם מלאכותי

בינוי מבני ציבור אגם מלאכותי