תסקיר סביבתי

ניהול תכנון והכנת תסקיר

תסקיר סביבתי

תכנית מתאר התחדשות עירונית

ניהול תכנון וקידום תב"ע התחדשות עירונית מרכז חדרה

תכנית מתאר התחדשות עירונית

תכנית מתאר נוה גוריון

ניהול תכנון וקידום הפרויקט

תכנית מתאר נוה גוריון